Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2009

Ikämiehet kotoisasti keittiössä Pirkkalassa

Pirkkalan Pirkankoivun Vanhustyön keskuksesta on maanantaiaamuisin löytynyt innokkaita ikämiehiä kauhan varresta. Ikämiehet kotoisasti keittiössä -pilottiryhmän ohjaajina toimi joukko restonomiopiskelijoita Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta, lehtori Jaana Sahlstenin ohjauksessa. Kokeilu kuului osaksi PIRAMKin Aktiivisesti ikääntyen Pirkanmaalla -hanketta (www.piramk.fi/aip). Hankkeen tavoitteena oli kehittää ennaltaehkäisevää ja voimavaralähtöistä vanhustyötä sekä alan koulutuksen työelämävastaavuutta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus.

Pirkkalan kunnan vanhusten palvelut yhdessä PIRAMKin restonomiopetuksen kanssa kehittivät uutta ryhmätoiminnan muotoa, jonka ensikokemukset ovat olleet kannustavia. ”Ikämiehet kotoisasti keittiössä -ryhmän tavoitteena oli motivoida ja opastaa yksinasuvia ikämiehiä perusruuanlaiton pariin. Ryhmän keskeisenä tavoitteena oli myös tukea ikääntyneiden sosiaalisuutta ja aktiivista yhdessäoloa.

Ikämiehet kotoisasti keittiössä -ryhmä muodostui ikääntyneistä, leskeksi jääneistä tai muutoin yksin asuvista miehistä. Ryhmässä he saivat ohjausta ja ideoita sekä kotiruuan valmistukseen, säilytykseen että houkuttelevaan kattaukseen. Ryhmäläisten keski-ikä lähenteli 80 vuotta. Pilottiryhmä kokoontui neljä kertaa, minkä jälkeen arvioitiin kokemuksia niin ryhmäläisten, päivätoiminnan henkilöstön kuin restonomiopiskelijoidenkin kokemana.

Ruoka ja Media-kurssilla 2009

Tutustuimme ruoan ja ruokakuvien historiaan vanhojen aikakauslehtien ja keittokirjojen kautta. Vanhimmat lehdet olivat 1920-luvulta ja keittokirjoja jopa 1800-luvulta.
Kurssilla otimme itse ruokakuvia ja harjoittelimme kuvien muokkaamista Photoshopissa. Ruokakuvien ottamiseen käytettiin pääasiassa omia
kameroita, mutta myös koulun kameraa oli mahdollista käyttää. Ensimmäisiä otoksia otimme aiheesta kahvikuppi.

Kukin näki kahvikupin tai kupin kahvia omalla tavallaan ja hyvä niin. Pyrimme ottamaan huomioon estetiikkaa ja värioppia, siksipä luennoilla kävimme läpi näiden perusteet.

Kurssilla kuvasimme pienissä ryhmissä omat ruokavideot ja harjoitelimme videokameran käyttöä. Näitä otoksia emme kuitenkaan tässä esittele. Teimme kukin myös omat ruokalehdet, joihin kirjoitettiin juttuja kurssin aiheisiin liittyen.

Kurssin sisältöön kuuluu myös opintokäynti, jolla päästään seuraamaan ruokakuvauksia tai tutustumaan ruokalehden toimitukseen. Tällä kertaa tutustuimme Atrian ruokakuvauksiin studiolla ja kävimme Helsingissä Kotilieden ruokatoimituksessa vierailulla.

Ruoka ja Media-kurssilla syksyllä 2009

Tutustuimme ruoan ja ruokakuvien historiaan vanhojen aikakauslehtien ja keittokirjojen kautta. Vanhimmat lehdet olivat 1920-luvulta ja keittokirjoja jopa 1800-luvulta.

Kurssilla otimme itse ruokakuvia ja harjoittelimme kuvien muokkaamista Photoshopissa. Ruokakuvien ottamiseen käytettiin pääasiassa omia kameroita, mutta myös koulun kameraa oli mahdollista käyttää. Ensimmäisiä otoksia otimme aiheesta kahvikuppi.

Kukin näki kahvikupin tai kupin kahvia omalla tavallaan ja hyvä niin. Pyrimme ottamaan huomioon estetiikkaa ja värioppia, siksipä luennoilla kävimme läpi näiden perusteet. Kurssilla kuvasimme pienissä ryhmissä omat ruokavideot ja harjoitelimme videokameran käyttöä. Näitä otoksia emme kuitenkaa tässä esittele. Teimme kukin myös omat ruokalehdet, joihin kirjoitettiin juttuja kurssin aiheisiin liittyen. Kurssin sisältöön kuuluu myös opintokäynti, jolla päästään seuraamaan ruokakuvauksia tai tutustumaan ruokalehden toimitukseen. Tällä kertaa tutustuimme Atrian ruokakuvauksiin studiolla ja kävimme Helsingissä Kotilieden ruokatoimituksessa vierailulla.

Puhtauspalvelujen suunnittelu opintojaksolaiset osallistuvat ATOP-kilpailuun

Puhtauspalvelujen suunnittelu opintojaksolla opetellaan tekemään kustannus- ja siivoustyömäärälaskentaa Atopin mitoitusohjelmalla.

Tänä syksynä Atop-tieto on järjestänyt siivouksen suunnittelukilpailun oppilaitoksille.
Tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään siivousmitoituksen huolellisen suunnittelun tärkeys työn onnistumisen lähtökohtana.

Tehtävänä on mitoittaa ja suunnitella oppilaitoksen ylläpitosiivous.

  • Kohdekartoitus, pohjapiirustuksen ja kirjallisen ohjeen perusteella
  • Siivousuunnitelman tekeminen vapaasti valitulla mitoitusohjelmalla
  • Kustannuslaskenta mitoitusohjelmistolla tai talukkolaskennalla
  • Työohjeistus työkohteeseen
  • Raportit laskennasta

Kohteesta tulee toimittaa raportit, joista selviää:

  • Kohteen koknaistyöaika h / pv; käytetty apuaika sekä valmisteluajat
  • Huonekohtaiset työmäärät
  • Työohjeet työntekijöille
  • Kustannuslaskenta: siivouskustannukset alv 0 %, kate 0%.

Tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava. Haasteen kilpailuun osallistumiseen ottivat vastaan Tiia Hyppönen, Eija Järvinen, Minna Matinlauri, Mikko Pohjamo ja Sanna Rantanen.

Tehtävä on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Valmista pitää olla 30.11.09 mennessä.

Tärkeintä ei tietenkään ole voitto, josta luokka saa 1000 euroa. vaan osallistuminen ja oppiminen :)))

Joskus opiskelu on niin haastavaa, että tarvitaan myös pikkuapulaisia…

Finnish cuisine

Finnish cuisine kurssilla tutustutaan Suomalaiseen ruokakulttuuriin yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa. Kurssi on englanninkielinen ja aikaisemmin vaihto-opiskelijoita on ollut ryhmässä yli puolet. Englanninkielen taitoa ei kannata kuitenkaan pelätä, sillä tavoitteena on opetella yhteistyötä sekä kommunikointia muista maista tulleidenopiskelijoiden kanssa. Aikaisemmilla kursseilla on ollut opiskelijoita muun muassa Virosta, Saksasta, Espanjasta, Japanista, Turkista, Tansaniasta ja Kamerunista. Opintojakson aikana pidämme kaksi ”cross-country kitchen” päivää, jolloin valmistamme ruokaa maasto-olosuhteissa nauttien toistemme seurasta ja ulkona olosta. Kurssin aikana on hyvä mahdollisuus tutustua eripuolilta maapalloa tulleisiin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa. Aikaisempia ruoanvalmistustaitoja ei kurssilla välttämättä tarvita, sillä kaikkiin ruokiin annetaan selkeät ohjeet sekä opastusta niiden valmistamiseksi. Kurssille tullessasi tarvitset paljon avointa mieltä, halua kommunikoida englanniksi sekä positiivista asennetta. Vuonna 2010 kurssi toteutetaan 4 periodissa, joka alkaa 22.3.2010.